Tập Múa Lân trên Mai Hoa Thung – Barongsai 2019 LSR Tinh VõTập Múa Lân trên Mai Hoa Thung đoàn Barongsai LSR Tinh Võ tại liên hoan Lân Sư Rồng huyện Gò Công Đông tỉnh Tiền Giang lần thứ 3 năm 2019. #mualan …

Xem thêm các video Hội Họa khác: https://lionwin2888.org/hoi-hoa

About The Author

Reply