THỬ THÁCH 24 GIỜ TẬP NHẢY NHẠC CHI PU, EM NÓI ANH RỒI (#BIDIBADIBIDIBU) Dance cover by Oops! CrewTHỬ THÁCH 24 GIỜ TẬP NHẢY NHẠC CHI PU, EM NÓI ANH RỒI (#BIDIBADIBIDIBU) Dance cover by Oops! Crew

#EMNOIANHROI #ENAR #BIDIBADIBIDIBU
#GOMENTERTAINMENT #PUBGMOBILEVN

Xem thêm các video Hội Họa khác: https://lionwin2888.org/hoi-hoa

About The Author

30 Comments

 1. Sơn Nguyễn 09/10/2019 Trả lời
 2. Mèo Ú Toys 09/10/2019 Trả lời
 3. Huy Lê 09/10/2019 Trả lời
 4. Nguyễn Huy Hải 09/10/2019 Trả lời
 5. Do Quyen Nguyen Thi 09/10/2019 Trả lời
 6. Trinb Kiều 09/10/2019 Trả lời
 7. Jennie Nguyen 09/10/2019 Trả lời
 8. ARMY Trứng 09/10/2019 Trả lời
 9. Tài Vũ Phạm Thành 09/10/2019 Trả lời
 10. Việt Nguyễn Hoàng 09/10/2019 Trả lời
 11. Gucci Bonjour 09/10/2019 Trả lời
 12. Việt Nguyễn 09/10/2019 Trả lời
 13. Nguyễn Nam 09/10/2019 Trả lời
 14. Faria D. 09/10/2019 Trả lời
 15. Thảo Hoàng 09/10/2019 Trả lời
 16. Trang Nguyễn 09/10/2019 Trả lời
 17. Hà Võ 09/10/2019 Trả lời
 18. Hsuxb Abcd 09/10/2019 Trả lời
 19. Thang Vu 09/10/2019 Trả lời
 20. Hang Nguyen 09/10/2019 Trả lời
 21. Nhạt Võ 09/10/2019 Trả lời
 22. Mint Mint 09/10/2019 Trả lời
 23. Tên mị ngắn lắm í, tên mị là tên mị ngắn lắm í 09/10/2019 Trả lời
 24. Phúc Nguyen 09/10/2019 Trả lời
 25. Queen세 09/10/2019 Trả lời
 26. Kislary Olra 09/10/2019 Trả lời
 27. chacha 09/10/2019 Trả lời
 28. mha 09/10/2019 Trả lời
 29. Ngot Chan 09/10/2019 Trả lời
 30. Linlin Ngg 09/10/2019 Trả lời

Reply