Tiết giảng minh họa môn Giáo dục thể chất lớp 1 – Bài 2 (tiết 1)Tiết giảng minh họa môn Giáo dục thể chất lớp 1 – Bài 2: Tập hợp đội hình hàng dọc, dóng hàng, điểm số.

Xem thêm các video Giáo Dục khác: https://lionwin2888.org/giao-duc

About The Author

Reply

Blog Chia Sẻ Kiến Thức MMO Iztutorial