Tìm hiểu về Bảo hiểm xã hội cùng Luật sư Trương Anh Tú.Luật sư Trương Anh Tú tư vấn pháp luật về bảo hiểm xã hội, quyền lợi của người lao động khi xảy ra tình huống doanh nghiệp bị phá sản, giải thể…vv.

Xem thêm các video Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm khác: https://lionwin2888.org/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

About The Author

Reply