TRAILER CHÍNH THỨC PHIM CA NHẠC – HOÀNG HÔN MÀU TÍM – HMT MUSIC ACADEMYPhim ngắn Hoàng Hôn Màu Tím được sản xuất và thực hiện bởi Công Ty TNHH Giáo Dục và Tổ chức Sự Kiện Hoa Mặt Trời
Đạo diễn : Lâm Tấn , Ceter Nguyen
Kịch Bản : Võ Hoàng Minsk
Quay Phim : Thế Uy , Triệu Vỹ
Dựng phim : Lâm Tấn , Nam Thế Anh
Corlorist : KáRô, Lâm Tấn
Trợ lý sản xuất : Yono , Louis

Xem thêm các video Phim khác: https://lionwin2888.org/phim

About The Author

One Response

  1. Châu Nguyễn October 9, 2019 Reply

Reply