"Trâm Trung lục "ngoài hai diễn viên chính họ Dương công bố thêm diễn viên..?Dương Tử và Dương Dương chính thức đảm nhận vai chính trong bộ phim “Trâm Trung lục” và mới đây họ còn công bố thêm làm cast mới…? Nguồn…

Xem thêm các video Showbiz khác: https://lionwin2888.org/showbiz

About The Author

Reply

Blog Chia Sẻ Kiến Thức MMO Iztutorial