Triết Gia Vĩ Đại Aristotle – Trụ Cột Của Nền Văn Minh Hy Lạp Cổ ĐạiTriết Gia Vĩ Đại Aristotle – Trụ Cột Của Nền Văn Minh Hy Lạp Cổ Đại

Aristotle được xem là một trong những triết gia và nhà khoa học vĩ đại nhất lịch sử Hy lạp cổ đại. Ông chính là thầy của nhiều bậc đế vương thời đó, mà nổi tiếng nhất là Alexander Đại đế, người sau này đã chinh phục gần như toàn bộ thế giới cổ đại. Chính tư tưởng, những công trình nghiên cứu và những ghi chép của Aristotle đã đã ảnh hưởng rất nhiều tới ngành triết học, khoa học và nhiều lĩnh vực khác của nên văn minh Châu Âu.

Nguồn: vietnamnet.vn, vietsciences.free.fr, doanhnghiepvn.vn, dev.kilopad.com, phantichkinhte123.com

Xem thêm các video Showbiz khác: https://lionwin2888.org/showbiz

About The Author

Reply