Trúc Đào (thơ Nguyễn Tất Nhiên – nhạc Anh Bằng) – Minh ChâuTRÚC ĐÀO – thơ Nguyễn Tất Nhiên (1952-1992) – nhạc Anh Bằng (1926-2015) …

Xem thêm các video Âm Nhạc khác: https://lionwin2888.org/am-nhac

About The Author

Reply