Unser liebe Fraue Vietsub – Bài ca lính đánh thuê Landsknecht [Đức]Landsknecht là một lực lượng đánh thuê người Đức thế kỷ 15 đến 16, vũ khí chính là cây thương hoặc Zweihänder. Mặc dù quân lính trong đế quốc La Mã Thần thánh dân tộc Đức ban đầu chủ yếu được tuyển dụng làm lính đánh thuê cho triều đình Habsburg nhưng họ vẫn chiến đấu cho một số Tuyển hầu tướckhác.

Xem thêm các video Âm Nhạc khác: https://lionwin2888.org/am-nhac

About The Author

Reply