Video hướng dẫn múa đồng diễn bài thứ nhất “Bài ca trường CĐ Kinh tế – Kế hoạch”Video hướng dẫn múa đồng diễn bài thứ nhất “Bài ca trường CĐ Kinh tế – Kế hoạch” tại Ngày hội Tân SV 23/8/2019 Vì thời gian gấp nên Ban tổ chức…

Xem thêm các video Âm Nhạc khác: https://lionwin2888.org/am-nhac

About The Author

Reply