[Vietsub] Bài hát chính thức CKTG 2019 – Phoenix (Starring Faker, Rookie, Caps)Phụ đề thực hiện bởi Fakervnfans
Vui lòng không re-up lại bản dịch này

Xem thêm các video Âm Nhạc khác: https://lionwin2888.org/am-nhac

About The Author

25 Comments

 1. GOD Gamer October 10, 2019 Reply
 2. Eren Klei October 10, 2019 Reply
 3. Nara HYU October 10, 2019 Reply
 4. Draco Malfoy October 10, 2019 Reply
 5. Khoa mèo October 10, 2019 Reply
 6. Bi Joong Jin October 10, 2019 Reply
 7. Bình Trần October 10, 2019 Reply
 8. Giang Nguyễn October 10, 2019 Reply
 9. bayram kuru October 10, 2019 Reply
 10. Dương Nguyễn October 10, 2019 Reply
 11. Hà Baam October 10, 2019 Reply
 12. God Huy October 10, 2019 Reply
 13. hưng doãn October 10, 2019 Reply
 14. Loc Le October 10, 2019 Reply
 15. Anh Trần October 10, 2019 Reply
 16. Takanashi Rikka October 10, 2019 Reply
 17. Sai Official October 10, 2019 Reply
 18. dovan ngoc October 10, 2019 Reply
 19. hưng doãn October 10, 2019 Reply
 20. ninh hoàng October 10, 2019 Reply
 21. Linh Nguyễn October 10, 2019 Reply
 22. thành Mai October 10, 2019 Reply
 23. hunter online October 10, 2019 Reply
 24. Ttung Nguyễn October 10, 2019 Reply
 25. tam lam October 10, 2019 Reply

Reply