[Vietsub – Đam Mỹ ] Kịch truyền thanh – Chủ nhân, em rất ngoan [END]Edit+ Sub : Bánh Bao Súp
Beta: Tieumanulk

STAFF

Sách Hoa: 喵 Nhân Thang Viên

Đạo diễn: Thiển Hạ 【 Thính Âm Duyệt 】

Biên kịch: Đát Nặc

Giám chế: Dận Chi Tiểu Bạch Bạch

Hậu kỳ: Triền Niệm 【 Phong Lưu Trục Thanh 】

Trang trí: Khương Bán Hạ 【 Thính Âm Duyệt 】

Đại Mã Tuyên: Hồ Lỗi

CAST

Triển Phó: Bộ Nhai 【 Duệ Mĩ Thanh Xã 】

Miêu Mễ: Thiển Xuyên 【 Mộc thanh 】

Triển Phụ: Lam Thu

Triển mẫu: Mộ Mộ Tiểu Hồng Cô 【 Thanh Văn Phối Âm Xã 】

Khích Hoan: Kevin 【 Thính Âm Duyệt 】

Tần Linh: Dạ Miêu Đa Liễu

Xem thêm các video Hội Họa khác: https://lionwin2888.org/hoi-hoa

About The Author

43 Comments

 1. 同促韩 October 8, 2019 Reply
 2. Tâm Nhi October 8, 2019 Reply
 3. YiBo Wang October 8, 2019 Reply
 4. đoàn linh October 8, 2019 Reply
 5. ARMY BTS ,HỦ NỮ October 8, 2019 Reply
 6. DâU⃟ TâY⃟ October 8, 2019 Reply
 7. Khải Nguyên Vĩnh Cửu October 8, 2019 Reply
 8. Khải Nguyên Vĩnh Cửu October 8, 2019 Reply
 9. Từ anh Vang October 8, 2019 Reply
 10. Nguyễn lllooc October 8, 2019 Reply
 11. Cbn Vjj October 8, 2019 Reply
 12. Ánh Huynh October 8, 2019 Reply
 13. PTTT October 8, 2019 Reply
 14. Lien Lieu October 8, 2019 Reply
 15. Bim 1102 October 8, 2019 Reply
 16. Thân thiện Meow October 8, 2019 Reply
 17. Kẻ Vô Danh October 8, 2019 Reply
 18. WoollimStan TFHOME October 8, 2019 Reply
 19. Mango Teaツ October 8, 2019 Reply
 20. Tú Nguyễn October 8, 2019 Reply
 21. Thu Tran October 8, 2019 Reply
 22. Cao Nhung October 8, 2019 Reply
 23. Jeon Jungkook October 8, 2019 Reply
 24. Hương Bếu October 8, 2019 Reply
 25. xin dành cho tôi nơi bình yên ở thế giới này October 8, 2019 Reply
 26. あやめ。Sakuraあ- shireni October 8, 2019 Reply
 27. Thùy Nguyễn October 8, 2019 Reply
 28. Michelle Haung October 8, 2019 Reply
 29. cẩm thi October 8, 2019 Reply
 30. Thanh . Vũ October 8, 2019 Reply
 31. Y Nguyen October 8, 2019 Reply
 32. Cha sy October 8, 2019 Reply
 33. Thủy Thanh October 8, 2019 Reply
 34. Bànhthị PhởyêuchénlaiskyvàQuý bàsmell October 8, 2019 Reply
 35. Đường Lam Ninh October 8, 2019 Reply
 36. Thủy Thanh October 8, 2019 Reply
 37. người ko tên October 8, 2019 Reply
 38. Hương Nguyễn October 8, 2019 Reply
 39. Bạch Bạch October 8, 2019 Reply
 40. Hau Nguyen October 8, 2019 Reply
 41. Bảo Bối October 8, 2019 Reply
 42. Anh Trần October 8, 2019 Reply
 43. Ngô Súp October 8, 2019 Reply

Reply