[Vietsub – Đam Mỹ ] Kịch truyền thanh – Đại thúc, phiền bán cho tôi bao thuốc [END]Beta: Tieumanulk
Edit + Sub: Bánh Bao Súp

STAFF

Nguyên tác: Tiễn Bà Bà

Sách Hoa: A Mô 【 Nghệ Ngữ 】

Đạo Diễn: Tử Lương 【 Nghệ Ngữ 】 A Mô 【 Nghệ Ngữ 】

Biên kịch: Diêm 【 Nghệ Ngữ 】 Nghê Nghê 【 Tam · Phân Chung 】

Trang trí: Bạch Lão 【 người tự do 】 A Không 【 Nghệ Ngữ 】

Hậu kỳ: Chung Lâm 【 Y Thanh Y Sự 】

Tuyên truyền: Không 【 Nghệ Ngữ 】

CAST

Dương Lập: Tử Lương 【 Nghệ Ngữ 】

Hàn Thiểu Hoa: Toan Toan 【 Ức Tích Đoan Hoa 】

Tiếu Bằng * Dẫn truyện: Bạch Thái 【 Nghệ Ngữ 】

Khổng Phàm: Phí Lạp Lạp 【 Lăng Tiêu Kịch Đoàn 】

Nam Đồng Học: Thể Thiếp Quân 【 Y Thanh Y Sự 】

Xem thêm các video Hội Họa khác: https://lionwin2888.org/hoi-hoa

About The Author

24 Comments

 1. M.a_ art October 9, 2019 Reply
 2. hanh Mai October 9, 2019 Reply
 3. Ngọc Như Nguyễn October 9, 2019 Reply
 4. Lam Chu October 9, 2019 Reply
 5. Chi Pư October 9, 2019 Reply
 6. channel anna và annie October 9, 2019 Reply
 7. Tâm Nguyễn October 9, 2019 Reply
 8. Vương Họ October 9, 2019 Reply
 9. pHong Thế October 9, 2019 Reply
 10. Anh Đặng October 9, 2019 Reply
 11. Tuấn Kim Nam October 9, 2019 Reply
 12. Tuấn Kim Nam October 9, 2019 Reply
 13. Cà khịa cả thế giới October 9, 2019 Reply
 14. Cà khịa cả thế giới October 9, 2019 Reply
 15. Cà khịa cả thế giới October 9, 2019 Reply
 16. BÁC CỦA BÁC CA NÔ October 9, 2019 Reply
 17. Lien Lieu October 9, 2019 Reply
 18. yuki tsukinami October 9, 2019 Reply
 19. Hương Huỳnh October 9, 2019 Reply
 20. Tgdd Ndt October 9, 2019 Reply
 21. Thu trinh Bùi October 9, 2019 Reply
 22. hakken ryou October 9, 2019 Reply
 23. Fox Devil's October 9, 2019 Reply
 24. Ngọc vy Đặng October 9, 2019 Reply

Reply