[Vietsub – Đam Mỹ ] Kịch truyền thanh – Tương Nhu Dĩ Mạt – Kỳ 1Edit: Tieumanulk
Edit ED: Snow Angel
Sub: Bánh Bao Súp

STAFF

Nguyên tác: Nhất Chích Tây Qua Đại Hựu Viên

Sách Hoa: Song Mã Vĩ 【 Thính Âm Duyệt 】

Biên kịch: Trúc Yêu

Đạo diễn: Trà Huyên 【 Hiên Viên Kịch Đoàn 】

Hậu kỳ: Quân Tử Động Thủ 【 Xuân Sắc Kinh Hồng 】

Trang trí: Callant【 Dực Chi Thanh 】

Tuyên truyền: Thâm Tiểu Thu 【 Yến Ngữ Linh Nhiên 】

CAST

Giới thiệu chương trình: Thương Lạc 【 Tinh Chi Thanh 】

Trương Nhu Sinh: Tục Tục Điểm Đăng 【 Xuân Sắc Kinh Hồng 】

Thẩm Mạt Văn: Lạc Tư 【 Dực Chi Thanh 】

Trầm Kiêu ( Tiếu Tiếu ): Thạch Khốn Khốn

Lâm Gia Trạch: Thẩm Niệm 【 Xuân Sắc Kinh Hồng 】

Bác sĩ: Minh Cơ 【10 Âm Xã 】

Truyền thanh giọng nữ: Quế Viên Dực Bảo 【 Dược Điếm • Thư Nùng 】

ED

Tuyển Khúc: 《 Hạnh Phúc Vừa Đến 》—— Trương Đống Lương

Xem thêm các video Hội Họa khác: https://lionwin2888.org/hoi-hoa

About The Author

27 Comments

 1. Nha Hủ October 9, 2019 Reply
 2. Lien Lieu October 9, 2019 Reply
 3. Trương Hiệp October 9, 2019 Reply
 4. Bim 1102 October 9, 2019 Reply
 5. Họa Meow October 9, 2019 Reply
 6. Đường Lam Ninh October 9, 2019 Reply
 7. mina Fuyama October 9, 2019 Reply
 8. funny video October 9, 2019 Reply
 9. Tiểu Muội Màn Thầu October 9, 2019 Reply
 10. BÁC CỦA BÁC CA NÔ October 9, 2019 Reply
 11. Lệ Ngô October 9, 2019 Reply
 12. Tgdd Ndt October 9, 2019 Reply
 13. bi - chi sama sensei October 9, 2019 Reply
 14. Hoa Lê October 9, 2019 Reply
 15. yumi mysuki October 9, 2019 Reply
 16. WANNABLE ANG ANG ARMY October 9, 2019 Reply
 17. Cha sy October 9, 2019 Reply
 18. Nguyễn lllooc October 9, 2019 Reply
 19. Hc Fan October 9, 2019 Reply
 20. người ko tên October 9, 2019 Reply
 21. Tinh Tư October 9, 2019 Reply
 22. Laxy Ga October 9, 2019 Reply
 23. Thiên Giang October 9, 2019 Reply
 24. Vô Tiện October 9, 2019 Reply
 25. hương nguyễn October 9, 2019 Reply
 26. Yui Kobayashi October 9, 2019 Reply
 27. Thi thanh Pham October 9, 2019 Reply

Reply