[Vietsub] Kịch truyền thanh Chiết Chi (Giai Hạ Tù) – kỳ 3/ENDKịch truyền thanh Chiết Chi – Tù Nhân – Kỳ 3/END

STAFF
Nguyên tác: Khốn Ỷ Nguy Lâu
Biên kịch: Cố Minh Trinh
Đạo diễn: Ái gia gia đích tiểu hoàn tử
Họa sư: Trường Lão Tử
PS: Hoàng Tuyền Xuyên
Hậu kỳ: Điện Điện
Tuyên truyền: Hi Hải

CAST
Lục Tu Văn: Mộ Thanh Trì
Thiếu niên Đoàn Lăng: Bí Lỗ Đại Hoàng Phong
Đoàn Lăng: Sát Kiên Nhi Quá
Liễu Dật: Lam Phong Anh Hoa
Lục Tu Ngôn: Tiểu Vị
Ngụy Vô Ưu: Thâm Độ
Lâm Thiên Phúc: Vân Thiển
Lời dẫn: Mộc Thụ
Nhân sĩ chính đạo 1: Kiểu Khẳng Ni
Nhân sĩ chính đạo 2: Vô Liêu Khuẩn
Nhân sĩ chính đạo 3: Thập Lục Dạ
Nhân sĩ chính đạo 4: Tín Thuật
Hắc y nhân: Thời Dư Thần

Xem thêm các video Hội Họa khác: https://lionwin2888.org/hoi-hoa

About The Author

12 Comments

 1. Thiên Thu Nhất Mộng October 9, 2019 Reply
 2. Thùy Vân Nguyễn October 9, 2019 Reply
 3. Vampire Queen October 9, 2019 Reply
 4. Nhi Ngọc October 9, 2019 Reply
 5. Van Nguyen October 9, 2019 Reply
 6. 阮泠 October 9, 2019 Reply
 7. Chiumyra Huỳnh October 9, 2019 Reply
 8. Ngân Nguyễn October 9, 2019 Reply
 9. HANA KIM October 9, 2019 Reply
 10. Bảo Bối October 9, 2019 Reply
 11. Truy Lăng Vong Tiện October 9, 2019 Reply
 12. Tuyết Vũ Nguyệt Linh October 9, 2019 Reply

Reply