[Vietsub] Kịch Truyền Thanh Đam Mỹ Đô Thị “ Hình Xăm” – Kỳ 1 [Nhẹ nhàng ]Sub: Gấu Thủy
Editor: Gấu Thủy
Nguồn:

Tổ chế tác:

Giam chế: :Liêu Liêu @ bất hiểu đắc xướng ca long đội trường @ phún hỏa long đại đội trường

Trợ lý Giám chế: Tiểu Thất thụy hương @ tiểu thất thụy hương từ từ @ từ từ từ 0204

Đạo diễn: Kha Mộ Khanh @ kha mộ khanh

Lục âm: Thừa Khôn

Biên kịch: Tiểu Ngải Thảo @Alres tiểu ngải thảo

Hậu kỳ: Long đội trường @ phún hỏa long đại đội trường tiểu thất thụy hương @ tiểu thất thụy hương mục nguyệt @ mục X nguyệt -Aura

Nguyên sang phối nhạc: Shay@Shay1993 lý đại bạch @ lý đại bạch k

Hải báo họa sư: dã cúc @ tiểu dã cúc nhi

Phụ đề / thiết kế: Finnn@Finnn-

Hiệp trợ: sơn dược quân @_Terabithia_

——

Tổ phối âm

Tiêu Khắc: Tạ Thiêm Thiên @ tạ thiêm thiên

Chu Tội: Ngô Lỗi @ thực bất thực mao mao

Lâm An / Báo mạc: Hạ Lỗi @ hạ lỗi Leon

Lục Tiểu Bắc: Kha Mộ Khanh @ kha mộ khanh

Phương Kỳ Diệu: Triệu Kiền Cảnh @ triệu kiền cảnh

Tiêu ba ba: Nghê Khang @ khang khang du nhàn

Tiêu mẹ: Ngụy Tư Vân

Lương lão sư: Phùng tuấn hoa @ phùng tuấn hoa

Tô Trì: Hắc thạch nhẫm @MinoruK_ hắc thạch nhẫm

Thường Như: mang âm @ âm hùng – mang âm

Tiểu N: Lữ thư quân @ âm hùng – lữ thư quân

Cố khách: la phi lương @ bất nhất lương

Tham dữ phối âm: tiểu vu @ tiểu vu bà nhất chích tiêu tranh @V17- huấn luyện sinh nhật thường trương bái @ âm hùng – trương bái tu duyên @ âm hùng – tu duyên tiểu hãn @ âm hùng – tiểu hãn

——

Chủ đề khúc 《 Tuân quang 》

Chế tác: thanh la vạn tượng công tác thất

Tác từ: hận túy @- hận túy –

Tác khúc: Sakura@Sakura chủ Yato

Biên khúc: lý đại bạch @ lý đại bạch k

Diễn xướng: ngô ân @ ngô ân _5n_

Hỗn âm: trà tuyết @ trà vũ sơn thượng thải sâm khách

Xem thêm các video Hội Họa khác: https://lionwin2888.org/hoi-hoa

About The Author

Reply