Watching The Korean Circus – Bé Hoài An Đi Xem Xiếc Hàn Quốc



Mùa hè đến rồi. Bé Hoài An xin mời các bạn đi thăm Bảo tàng Dân Tộc học để thưởng thức các nghệ sĩ xiếc đến từ Hàn Quốc biểu diễn nhé. Cám…

Xem thêm các video Hội Họa khác: https://lionwin2888.org/hoi-hoa

About The Author

Reply