Xin chào tôi là Li Dandan tôi mời các bạn cùng nhảy vũ đạo shuffle dance#huyenmathihuyen #dandannhaydep #shuffledance
Xin chào tôi là Li Dandan tôi mời các bạn cùng nhảy vũ đạo shuffle dance
Hi, I’m Li Dandan I invite you to dance the shuffle dance
Hello friends! My name is DanDan, I am talking directly from Jilin City in China, I have made these videos, to bring to you, ladies, children, seniors, men and women.
To give you an option beyond what people already have in their lives. These videos are all about fun, health, pure entertainment and decent.
To motivate you is my goal, to bring you peace, joy, satisfaction, even love, why not, it is my glory and yours.
There is everything I invite you to watch the video and experience the lightness that the songs and dances bring to you. Do not waste time to celebrate life. I make videos, dance and you like. The images of my country, and the benefits that the dance will bring. Thank you everyone for your interest.
I am DanDan and I am bringing beautiful motivational videos to the world, my goal is to see you dance better than me, offering invitations to all continents.
If you get sick and watch videos that make sure you get motivated, no matter what situation you’re in, we’re producing directly from China the best dance videos to encourage ladies and gentlemen. Mr., so please come to me proudly Watch on the video screen, see how happy I am, this happiness is for you, my friends, I will touch your heart and you will be the best and happiest in the world. Love yourself dancing. The videos are all for you,
Want to watch beautiful videos? Want to see my smiles? Do you want to see me dance? I have a few of them I have done completely to encourage you in your life. Join, the world needs fun. I am DanDan and I invite you to dance with me. The world thanks for your help. Be happy and make others happy. Try watching the video and I guarantee you will like it
Xin chào các bạn! Tên tôi là DanDan, tôi đang nói chuyện trực tiếp từ thành phố Cát Lâm ở Trung Quốc, tôi đã thực hiện những video này, để mang đến cho bạn, thưa quý cô, trẻ em, người cao niên, nam và nữ.
Để cho bạn thêm một lựa chọn ngoài những gì mọi người đã có trong cuộc sống của họ. Những video này đều hướng đến niềm vui, sức khỏe, giải trí thuần túy và đàng hoàng.
Để thúc đẩy bạn là mục tiêu của tôi, mang đến cho bạn sự bình yên, niềm vui, sự hài lòng, thậm chí là tình yêu tại sao không, đó là vinh quang của tôi và của các bạn.
Có tất cả những gì tôi mời bạn xem video và trải nghiệm sự nhẹ nhàng mà các bài hát, điệu nhảy mang lại cho bạn. Đừng lãng phí thời gian để ăn mừng cuộc sống. Tôi làm các video, nhảy và bạn thích. Những hình ảnh của đất nước tôi, và những lợi ích mà điệu nhảy sẽ mang lại. Cảm ơn bạn có tất cả mọi người đã quan tâm.
Tôi là DanDan và tôi đang mang những video động lực tuyệt đẹp đến với thế giới, mục tiêu của tôi là thấy bạn nhảy tốt hơn tôi, đưa ra lời mời đến tất cả các châu lục.
Nếu bạn bị bệnh và xem các video chắc chắn rằng bạn sẽ có động lực, bất kể bạn đang ở tình huống nào, chúng tôi đang sản xuất trực tiếp từ Trung Quốc những video khiêu vũ đẹp nhất để động viên các quý bà và quý ông, vì vậy hãy đến với tôi tự hào Xem trên màn hình video, xem tôi hạnh phúc thế nào, hạnh phúc này là dành cho bạn, các bạn của tôi, tôi sẽ chạm đến trái tim bạn và bạn sẽ là người tốt nhất và hạnh phúc nhất trên thế giới. Yêu bản thân nhảy. Các video là tất cả cho bạn,
Bạn muốn xem video đẹp? Bạn muốn nhìn thấy những nụ cười của tôi? Bạn có muốn nhìn thấy tôi nhảy? Tôi có một vài trong số đó tôi đã làm hoàn toàn để khuyến khích bạn trong cuộc sống của bạn. Hãy tham gia, thế giới cần niềm vui. Tôi là DanDan và tôi mời bạn nhảy cùng tôi. Thế giới cảm ơn sự giúp đỡ của bạn. Hãy đến hạnh phúc và làm cho người khác hạnh phúc. Hãy thử xem video và tôi đảm bảo bạn sẽ thích nó
Tôi là biên đạo múa DanDan, một giáo viên dạy nhảy shuffle trong điệu nhảy ở thành phố Cát Lâm, Trung Quốc. Hàng ngày khoảng 3 giờ 30 phút chiều chúng tôi có mặt quảng trường nhân dân Beishan hay Jiangnan Century Plaza.
Để Dạy nhảy cho mọi lứa tuổi từ trẻ em đến người lớn tuổi. Hạnh phúc của tôi đem điệu nhảy shuffle dance đến tất cả các bạn trên toàn thế giới, Và các bản nhạc tuyệt vời nhất đến với mọi người.
Với mục đích rèn luyện sức khỏe đã tạo sức hút cho cộng động mạng và đem lại niềm hứng khởi cho mọi người.
Chúng tôi luôn chào đón các bạn đến thành phố Cát Lâm trung quốc để cùng nhau tỏa sáng. Cám ơn
Xem nhiều video hấp dẫn hơn tại đây :

Xem thêm các video Hội Họa khác: https://lionwin2888.org/hoi-hoa

About The Author

42 Comments

 1. yorkymc October 12, 2019 Reply
 2. Shocker 187 October 12, 2019 Reply
 3. zdenek marek October 12, 2019 Reply
 4. Thi Huynh October 12, 2019 Reply
 5. TINA NGUYEN October 12, 2019 Reply
 6. Hans-Gerd Schüürhuis October 12, 2019 Reply
 7. Chinese Art entertainment October 12, 2019 Reply
 8. Vicente Carneiro de Castro October 12, 2019 Reply
 9. ma kinh October 12, 2019 Reply
 10. Mike Harrison October 12, 2019 Reply
 11. Lin Jing October 12, 2019 Reply
 12. Mari0 PERALTA RAMOS October 12, 2019 Reply
 13. albert19ful October 12, 2019 Reply
 14. lorraine navarro October 12, 2019 Reply
 15. jose luiz Rodrigues October 12, 2019 Reply
 16. jim hampson October 12, 2019 Reply
 17. Vicente Carneiro de Castro October 12, 2019 Reply
 18. Ahmad Jayay October 12, 2019 Reply
 19. Matoha Wade October 12, 2019 Reply
 20. yorkymc October 12, 2019 Reply
 21. dj-coca vela 52 October 12, 2019 Reply
 22. Charlie Rivera October 12, 2019 Reply
 23. Arnaldo Sandoval October 12, 2019 Reply
 24. mai hoa October 12, 2019 Reply
 25. 鄭子祈 October 12, 2019 Reply
 26. GOLDEN BUDDHA October 12, 2019 Reply
 27. Lorena I October 12, 2019 Reply
 28. 조규완 October 12, 2019 Reply
 29. trung kien October 12, 2019 Reply
 30. Ricardo Noriega Collazos October 12, 2019 Reply
 31. Dzdz Sanyo October 12, 2019 Reply
 32. Michael Greenslade October 12, 2019 Reply
 33. Michael Greenslade October 12, 2019 Reply
 34. Nigel Jones October 12, 2019 Reply
 35. Stein Purba October 12, 2019 Reply
 36. Mary Heintzman October 12, 2019 Reply
 37. yorkymc October 12, 2019 Reply
 38. Vung Dinh Xuan October 12, 2019 Reply
 39. Lan Lan October 12, 2019 Reply
 40. Casey Kelso October 12, 2019 Reply
 41. Aleck G October 12, 2019 Reply
 42. May Stewart Olson October 12, 2019 Reply

Reply